Werkwijze van De Vreedzame Wijk

 

   

 

 


 

 

Hoewel in elke wijk de situatie anders is, en dus maatwerk is geboden, gaat de voorkeur uit naar een ‘schillenmodel’: eerst de organisaties en doelgroepen die dicht bij de school liggen (voorschool, ouders, tussenschoolse opvang), dan de organisaties die iets verder weg liggen (verlengde schooldag, kinderopvang wijkwelzijnsorganisatie). En zo verder uitbreiden.

De basis van een Vreedzame Wijk wordt gevormd door de scholen. Er dient een ‘kritische massa’ kinderen in de wijk bekend te zijn met de principes van De Vreedzame School, wil verbreding naar andere instellingen zin hebben. Als er nog niet sprake is van een situatie waarin ongeveer tweederde van de scholen in de wijk werkt met De Vreedzame School, dan ligt de prioriteit bij het stimuleren van scholen om daarmee te starten.

  witje01