Contact

X
 wit publicaties02 witje01
Micha de Winter

Micha de Winter is met zijn afdeling betrokken bij onderzoek naar zowel De Vreedzame School als De Vreedzame Wijk. Micha de Winter bekleedt de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (afdeling Pedagogiek) van de Universiteit Utrecht. In zijn meest recente boek (Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding) beschrijft hij de noodzaak van het versterken van de ‘pedagogische civil society’. Niet alleen kinderen ontwikkelen zich beter, maar ook de samenleving als geheel, als de sociale betrokkenheid van burgers hoog is. En als er sprake is van een normatief kader: waartoe voeden wij op?

Micha de Winter heeft inmiddels veel publicaties op zijn naam. Verschillende daarvan zijn te downloaden:

Opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid in het algemeen belang: de noodzaak van een democratisch-pedagogisch offensief (nota voor de WRR, 2004).

Democratieopvoeding versus de code van de straat (Oratie 2005).

- Terug naar Publicaties