Contact

X
 nieuwsbrief februari 13 katern
X

Nieuw katern bij De Vreedzame School: Werken aan Sociale Veiligheid!

Aansluitend bij de ontwikkelingen rondom de antipestaanpak komt er bij De Vreedzame School een nieuw katern rondom pesten. Om aan te geven dat het tegengaan van pesten past in een bredere context (het pedagogische klimaat en het veiligheidsbeleid van de school) noemen we dit katern Werken aan Sociale Veiligheid.
 
Met dit katern willen we scholen een extra handreiking bieden om op een ‘vreedzame’ manier pesten te voorkomen en om in te grijpen in pestincidenten. Enkele onderdelen van het katern zullen zijn: extra lessen rondom pesten, suggesties hoe die lessen in te zetten in/naast het reguliere programma, uitwerking van het toezicht in en om de school, de rol van groepsdynamische processen bij pesten, aparte aandacht voor digitaal pesten, en hoe ouders te betrekken. De verwachting is dat het katern voor de start van het nieuwe schooljaar beschikbaar is (eind augustus/ begin september 2015).

witje01