Contact

X
 nieuwsbrief februari 13 parijs02
X

Lesbrief na de aanslag in Parijs

Enkele dagen na de aanslag in Parijs stuurden we alle Vreedzame scholen een lesbrief met suggesties om de gebeurtenissen in de klas te bespreken met de leerlingen. De lesbrief is in de dagen daarna massaal bekeken en gedownload. We kregen veel positieve reacties van scholen en leerkrachten. “Dit is precies wat ik nodig had!”, vertelde een leerkracht. Hoewel veel leerkrachten begrepen dat ze hier iets mee moesten doen, was het niet makkelijk.

 

Download hier de lesbrief


Hoe om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Een leerkracht van groep 8: “Ik had me tevoren wel bedacht hoe ik zou reageren als een aantal kinderen zou zeggen ‘ze hebben het verdiend’. Dat gebeurde inderdaad, al vrij snel, in de kring. Natuurlijk zeg je dan als leerkracht dat zij hun eigen mening mogen hebben, dat is immers vrijheid van meningsuiting. Later hebben we er dieper over verder gepraat, het was uiteindelijk een heel goed gesprek dat wel een uur duurde. Die twee kinderen van ‘ze hebben het verdiend’ vertelden daarna uit zichzelf dat ze nu anders denken, dat ze op dit punt zijn teruggekomen.” (…)
“Dit geweld komt zo heel dichtbij, het raakt me, vooral die harde uitspraken van de kinderen raken me. Geregeld voeren we in de klas gesprekken over conflicten, maar dit is de eerste keer dat het me zo raakt. Met het team hebben we de afgelopen dagen heel veel samen gesproken, we waren erg betrokken bij elkaar en bij hoe de gesprekken in elkaars klassen gingen. Daar heb ik veel steun aan gehad. Maar ik vond het pittig.”

 

Download hier de - licht aangepaste - versie voor VO-scholen
Hoe om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Juist nu de aandacht in de media weer afneemt, en de gemoederen bedaren, is het zaak om ons te bezinnen op de vraag hoe wij kinderen kunnen leren wat het betekent te leven in een democratische samenleving.  De aanslag in Parijs zet de discussie over de grondwaarden van een democratie op scherp. Het was - hoe verschrikkelijk ook - een gebeurtenis die vraagt om een pedagogische reactie, en het vormt een gelegenheid om met de leerlingen het leven in een democratie te bespreken. Dat betekent niet: elkaars standpunten aanhoren, vervolgens roepen dat we vrijheid van meningsuiting hebben, en het daarbij laten. Het betekent ook kinderen hun mening laten onderbouwen, onderzoek laten doen, kritisch leren omgaan met informatiebronnen, vervolgens opnieuw met elkaar bespreken, tot er een dieper inzicht ontstaat in de betekenis van het op een democratische wijze met elkaar omgaan in een pluriforme samenleving.

witje01