Contact

 x

wit 

vreedzamewijken

witje01

De Vreedzame Wijk 2.0

Aanleiding


In 2013 is een omvangrijk ontwikkel- en onderzoeksproject gestart, in een samenwerking van de Universiteit Utrecht, Stichting Vreedzaam en de CED-Groep. Vanaf 2008 is gewerkt aan de invoering van De Vreedzame Wijk in een aantal steden in Nederland. De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School, een onderwijsprogramma waar leerlingen een stem krijgen en mee mogen denken over allerlei zaken, en waar ze leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Door de positieve effecten van De Vreedzame School ontstond er in veel wijken belangstelling om het succes van De Vreedzame School door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.

 

Onderzoek naar De Vreedzame Wijk van de Universiteit Utrecht (Horjus, Van Dijken & De Winter, 2012) liet zien dat De Vreedzame Wijk succesvol is: kinderen zetten hun op school verworven ‘vreedzame’ competenties ook in binnen andere contexten (als er met de Vreedzame Wijkmethode wordt gewerkt), professionals zien de wijkbrede eenduidige pedagogische aanpak als een factor waardoor ze makkelijker op een positieve manier met kinderen en met elkaar communiceren, zij rapporteren een afname van incidenten met kinderen en een ordelijker verloop van activiteiten, ouders vinden hun wijk significant veiliger, vrijwel alle kinderen en professionals zijn overtuigd van het nut van De Vreedzame Wijk. Uit het onderzoek bleek echter ook dat de ouderbetrokkenheid beter kan en dat kinderen van een Vreedzame School - om zich staande te houden - zich vaak net zo aanpassen aan de straatcultuur als kinderen van andere scholen. Een van de aanbevelingen van het onderzoek was dat, om eigenaarschap van De Vreedzame Wijk te verbreden, verdere betrokkenheid van ouders en niet-professionele organisaties (bewoners, zelforganisaties) gewenst is.

 

In het ontwikkel- en onderzoeksproject De Vreedzame Wijk 2.0  wordt een ‘methodiek’ ontwikkeld, uitgeprobeerd en onderzocht, die gericht is op het vergroten van de betrokkenheid van ouders en bewoners bij De Vreedzame Wijk en het versterken van sociale netwerken rondom gezinnen en kinderen in de wijk. Hiermee streven we naar het versterken van het 'sociaal kapitaal' in buurten als een preventieve aanpak ten aanzien van mogelijke problemen in de opvoeding van kinderen. De Vreedzame Wijk creëert een sociaal netwerk (formeel en informeel) in de buurt, rond de school of langs de zijlijn van het sportveld, en richt zich dus nadrukkelijk op de versterking van de pedagogische civil society. Tot nu toe was de aanpak echter sterk gericht geweest op de professionals en de kinderen.

 

Lees verder:

 

- Doel

- Werkwijze