Contact

X
 nieuwsbrief april digitaal witje01
X

Digitaal Kwaliteitszorginstrument vernieuwd

 

Een van de deelinstrumenten van het Kwaliteitszorginstrument (KZI) van De Vreedzame School is de Veiligheidsthermometer. Deze is onlangs aangepast aan de eisen die de Inspectie stelt. Het KZI is een webbased vragenlijst met vier verschillende deelinstrumenten, die aan verschillende groepen binnen de school kunnen worden voorgelegd. Het geeft antwoord op vragen als ‘Bereiken wij de doelen van De Vreedzame School?’, ‘Voelen kinderen zich veilig?’ en ‘Hoe zit het met de borging?’

 Veiligheidsthermometer
De Veiligheidsthermometer - één van de vier deelinstrumenten - onderzoekt de veiligheidsbeleving van leerlingen. Het is verplicht om dit jaarlijks te toetsen. De Veiligheidsthermometer is onlangs zodanig aangepast dat hij voldoet aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt ten aanzien van betrouwbaarheid en validiteit.

 

Uw scores vergelijken met die van andere scholen via Vensters.nl
Met de vernieuwde Veiligheidsthermometer is het mogelijk om via het programma Vensters van de PO-Raad de resultaten van uw bovenbouw af te zetten tegen de resultaten van vergelijkbare scholen in Nederland (benchmark). Mits voldoende scholen hun gegevens van de leerjaren 6, 7 en 8 (anoniem) aanleveren, kan de PO-Raad jaarlijks vanaf mei een benchmark berekenen. Deze benchmark vindt u terug in de managementrapportage Schoolklimaat en Veiligheid die u via vensters.nl kunt downloaden. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan moeten uw bovenbouwleerlingen vóór 30 april de Veiligheidsthermometer invullen.

 

Meer informatie


Wilt u meer weten over het Digitaal Kwaliteitszorginstrument?
- Lees verder op de website
- Lees de uitgebreide informatiefolder (pdf)
- Lees de veel gestelde vragen (pdf)
- Bestel KZI in de webwinkel van de CED-Groep