Contact

X
 nieuwsbrief juni 13 vakantie witje01
X

Het schooljaar afsluiten met uw groep

 

Het is bijna vakantie. Hoe sluiten we het jaar samen met de kinderen op een ‘vreedzame’ wijze af? Hieronder vindt u een paar suggesties. Ze kunnen in de klas gebruikt worden, maar ook in een buitenschoolse setting. Elke activiteit maakt gebruik van een andere werkvorm om kinderen te laten reflecteren op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar komend schooljaar.

 Eenvoudige cirkel
De kinderen zitten in een kring. Vraag ze om de beurt iets te zeggen over:

 • iets dat er dit jaar uit sprong voor hen
 • iets dat is gezegd of gebeurd dat nog niet af is, iets waar ze nog steeds mee bezig zijn
 • iets dat ze dit jaar geleerd hebben dat ze meenemen naar volgend jaar
 • iets anders waarvan ze denken dat het juist voor deze groep belangrijk is om te bespreken bij het afsluiten van het jaar.

Dagboek
Vraag de kinderen iets op te schrijven over:

 • iets dat er dit jaar uit sprong voor hen
 • iets dat is gezegd of gebeurd dat nog niet af is, iets waar ze nog steeds mee bezig zijn
 • iets dat ze dit jaar geleerd hebben dat ze meenemen naar volgend jaar
 • iets anders waarvan ze denken dat het juist voor deze groep belangrijk is om te bespreken bij het afsluiten van het jaar.

Eventueel na afloop kort de gelegenheid om er iets over te zeggen.

 

Een web weven
(Nodig: een flinke bol wol).

 • Nodig de kinderen uit te gaan staan en een cirkel te vormen. Introduceer een flinke bol wol. Leg uit dat we straks de bol naar elkaar toe gaan gooien, terwijl degene die de bol gooit, de draad vasthoudt aan de andere kant.
 • Begin zélf, hou het einde van de bol wol vast en gooi de bol naar een kind in de cirkel. Nodig hem of haar uit om iets te zeggen over dat er dit jaar uit sprong, of over iets dat ze dit jaar geleerd hebben dat ze meenemen naar volgend jaar, of over iets waarvan ze denken dat het juist voor deze groep belangrijk is om bij het afsluiten van het jaar nog even te bespreken met elkaar.
 • Vraag dan hem of haar de draad vast te houden en de bol door te gooien naar een ander. Zo ontstaat langzamerhand een web dat de groep met elkaar verbindt.
 • Als het web klaar is, bespreek dan dat de wol gezien kan worden als de verbindingen die we met elkaar hebben, na een jaar werken met elkaar.
 • Vertel dat als er iets met iemand in een gemeenschap gebeurt, dat dat ons allemaal aangaat. Vraag de kinderen een kleine stap achteruit te doen, zodat het web goed strak staat. Pluk hier en daar (en vraag de deelnemers hetzelfde te doen) aan de wol: de trilling in de draden is op veel plekken voelbaar. Zo gaat het ook in een gemeenschap: iemand heeft een slechte dag, iets dat in de wijk is gebeurd, een gevecht op het schoolplein, een docent die thuis problemen heeft, enzovoort. Allemaal zaken die de gemeenschap raken.
 • Misschien kunt u dit illustreren met een voorbeeld dat zich het afgelopen jaar heeft voorgedaan in de groep.

Hoop, verwachtingen en zorgen

 • Vraag de kinderen terug te denken aan hun hoop, verwachtingen en zorgen aan het begin van dit schooljaar, voor zichzelf, zonder te spreken.
 • Vraag ze dan, nog steeds zonder te spreken, na te denken over het jaar, wat er allemaal is gebeurd. Vraag of hun hoop, verwachtingen en zorgen werkelijkheid zijn geworden. Zo ja, hoe? Zo nee, hoe komt dat, denk je?
 • In drie- of viertallen bespreken de kinderen verschillen en overeenkomsten tussen nu en het begin van het schooljaar.
 • Laat ze ook bespreken of er bepaalde gebeurtenissen of acties van invloed zijn geweest op het al dan niet uitkomen van hun verwachtingen.
 • Terug in de grote groep: vraag van elk groepje een kort verslag van wat ze hebben besproken, en reflecteer met de hele groep op wat er zich het afgelopen jaar allemaal heeft afgespeeld en wat we er van kunnen leren.

Een brief of kaart aan jezelf

 • Vraag de kinderen om een brief of een kaart aan zichzelf te schrijven, waarin ze reflecteren op wat ze van dit schooljaar hebben geleerd, wat ze daarmee denken te gaan doen volgend jaar. Het gaat dan niet letterlijk om schoolse zaken die ze hebben geleerd (met rekenen of iets anders), maar meer over wat ze over zichzelf hebben geleerd, en over hun omgaan met anderen en met de groep.
 • Vraag ze ook concreet na te denken over komend jaar en voor zichzelf een of meer doelen te bedenken waar ze aan willen gaan werken. Hoe denken ze dat te gaan doen? Willen ze bepaald gedrag van zichzelf veranderen? Willen ze nieuwe vaardigheden gaan toepassen?
 • Als ze de brief of kaart geschreven hebben, doen ze hem in een envelop geadresseerd aan zichzelf. Verzamel de enveloppen en beloof dat de kinderen deze weer terugkrijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Of stuur ze naar de kinderen aan het begin van het schooljaar. Deze laatste mogelijkheid is helemaal voor achtste groepers die naar het VO gaan leuk. (Zorg voor een veilige plek om ze te bewaren. Loop geen risico ze kwijt te raken!).